Bông lau nhà Cotton thay thế, Búi lau sàn,

 38  35